Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Powołanie i-KF

Dnia 27 sierpnia 2012 roku Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF na wniosek grupy inicjatywnej udokumentowany 9 podpisanymi wnioskami, powołuje Koło Internetowe przy Okręgu Pomorskim PZF". Wybrano Zarząd Koła i Prezesa Koła.

Czytaj więcej...

Regulamin Internetowego Koła Filatelistów

1. Nazwa, siedziba i cel działalności
1.1. Internetowe Koło Filatelistów PZF zwane dalej i-KF skupia wszystkich miłośników filatelistyki, którzy chcą realizować swoje zainteresowania filatelistyczne wykorzystując Internet, jako podstawowe narzędzie do komunikowania się z innymi kolekcjonerami, mają na celu propagowanie filatelistyki poprzez Internet, a także uważają Internet za doskonałe medium służące integracji filatelistów różnych pokoleń oraz mieszkających w Polsce i poza jej granicami.
1.2. Siedzibą władz i-KF jest Okręg Pomorski PZF z siedzibą w Gdańsku.

2. Członkowie i-KF
2.1. Członkiem i-KF może zostać każda osoba dorosła, także obecny członek PZF po wypełnieniu deklaracji o zmianie koła (na zasadzie przeniesienia) na rzecz i-KF, a także ten, kto wypełniając deklarację członkowską PZF wskaże i-KF jako swoje koło macierzyste. Wzory odpowiednich dokumentów oraz instrukcje postępowania dostępne są na stronie domowej i-KF w zakładce „Deklaracja”, www.i-kf.pl/deklaracja-i-kf.
2.2. Jednocześnie ze względu na specyfikę i-KF dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do koła w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego formularza deklaracji członkowskiej dostępnego pod wyżej wskazanym adresem www.
2.3. Członkowie i-KFu wnoszą składki członkowskie w terminach i w wysokości określonych przez ZG PZF.
2.4. Członkowie i-KF mogą być zrzeszeni w klubach zainteresowań działających przy innych Okręgach PZF oraz związkach filatelistycznych innych niż PZF.

3. Prawa i obowiązki członków i-KF
3.1. Każdy Członek i-KF jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Filatelistów i posiada te same prawa i obowiązki, jakie dotyczą wszystkich członków PZF, a wynikające z Art. 14 Statutu PZF.

4. Władze i-KF
4.1. i-KF podlega bezpośrednio Zarządowi Okręgu Pomorskiego PZF.
4.2. Pracami i-Koła kieruje 4 osobowy Zarząd i-KF w składzie: prezes zarządu, wiceprezes, skarbnik, sekretarz.
4.3. Prezes Zarządu i-KF jest wybierany zwykłą większością głosów spośród wszystkich członków i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. Prawo zgłaszania kandydata na prezesa zarządu i-KF ma prawo każdy członek i-KF.
4.4. Następnie wybieranych jest zwykłą większością głosów 3 pozostałych członków Zarządu i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. W pierwszej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF ma prawo zgłosić wybrany Prezes i-KF, a w następnej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF mogą zgłaszać pozostali członkowie i-KF. W ten sposób wybrany Zarząd i-KF na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając spośród siebie: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
4.5. Prezes Zarządu i-KF przy pomocy pozostałych członków Zarządu organizuje prace Koła i jest jego przedstawicielem wobec władz zwierzchnich. W szczególnych wypadkach Prezes może zlecić przedstawicielstwo innemu członkowi Zarządu.
4.6. Gdy liczba członków i-KF osiągnie 20, zacznie funkcjonować w i-KF 2-osobowa Komisja Rewizyjna, która wybierana jest w sposób analogiczny jak Zarząd Koła.

5. Funkcjonowanie i-KF
5.1. i-KF działa zgodnie z rocznym planem pracy przygotowanym przez Zarząd i-KF i zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.
5.2. i-KF posługuje się własnym logiem oraz prowadzi własną stronę internetową i-KF pod adresem www.i-kf.pl, do której ma dostęp każdy członek PZF poprzez stosowny banner zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF.
5.3. i-KF może tworzyć Klub Sympatyków i-Koła, którego członkiem może zostać, po złożeniu stosownej deklaracji, każda osoba nie będąca członkiem i-Koła, która zadeklaruje gotowość przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązującego planu pracy i-KF.
5.4. i-KF może, w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, pozyskiwać sponsorów oraz współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
5.5. Podstawowym środkiem komunikacji w i-KF, zarówno między członkami koła, jak i miedzy członkami koła a jego organami, jest korespondencja elektroniczna realizowana za pośrednictwem sieci Internet. Z tego względu każdy członek i-KF-u jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zarządu koła o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej wysyłając na adres Koła Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosowną informację.
5.6. Wszelkie decyzje, uchwały bądź inne akty stosowania prawa, dotyczące członkostwa w i-KF uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały wysłane na adres poczty elektronicznej członka koła podany w deklaracji o przystąpieniu.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF uchwałą nr 1/X/2018 z dnia 22.10.2018 r.

Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 22.10.2018 r. (aktualny)
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 24.10.2016 r.
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 28.10.2013 r.
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 28.01.2013 r.

Dedykowana domena www.i-kf.pl dla strony internetowej i-KF.

     Z przyjemnością informuje że od dnia dzisiejszego jest dostępna dedykowana domena dla strony internetowej i-KF. Adres domeny to www.i-kf.pl Domena została opłacona na rok z moich prywatnych środków, jednak wszelkie dobrowolne wpłaty na utrzymanie serwisu (hosting + domena) w przyszłym roku, będą mile widziane.

Paweł Kwiatkowski

Szata graficzna i-KF

            Wczoraj udało mi się skończyć prace nad strukturą oraz szatą graficzną strony www naszego koła, mam nadzieje że spodoba się wszystkim użytkownikom. Strona z pewnością nie jest wolna od błędów i pomyłek. Wszelkie uwagi, sugestie odnośnie wyglądu, błędów językowych, jak i układu modułów na stronie ? jak najbardziej wskazane. Mam nadzieje że do 30 czerwca uda mi się wszystko zapiąć na ostatni guzik. 

 

Paweł Kwiatkowski

Spotkanie i-KF

Najbliższe spotkanie koła i-KF odbedzie sie w Sobotę 19 Maja 2012

od godziny 19:00.

Miejsce spotkania - Komunikator Skype. 

i-kolo.filatelistyczne

Paweł Kwiatkowski

 

Kontakt z i-KF

Prezes i-KF: vacat
e-mail:
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik i-KF: Krzysztof Siarkiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Webmaster: Jacek Ambros
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Numer konta bankowego:
Polski Związek Filatelistów Okręg Gdańsk
Nr 65 1090 1098 0000 0001 3650 1364

Dla przelewów zagranicznych
BIC   WBKPPLPP
IBAN PL65 1090 1098 0000 0001 3650 1364


Pobierz deklarację zgłoszeniową do i-KF


Polski Związek Filatelistów tworzy internetowe koło (i-KF)

Polska filatelistyka w erze informatyzacji

      Filatelistyka to hobby polegające na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych ale również datowników, w tym okolicznościowych, całostek, całości pocztowych, kopert FDC i innej dokumentacji związanej ze znaczkiem i jego użytkowaniem. Termin ten zaproponował francuski kolekcjoner G. Herpin. Powstał on z połączenia dwóch greckich wyrazów ? philein i ateleia, które oznaczają zamiłowanie do zbierania znaczków pocztowych.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: START | STRONA GŁÓWNA