Katalogi wystaw

1. Hadaś E., Jesionowski B., 2004. 400 lat Gdańskiej Ordynacji Pocztowej, PZF Okręg Pomorski, 212pp.

2. Petriuk S, 2007. Wszechobecna cenzura pocztowa - kontrola korespondencji w Polsce w latach 1918 - 1939, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16pp.

3. Światowa Wystawa Filatelistyczna POLSKA '73, 421pp.

4. XIV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Toruń '83.

5. Katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej Grafilex '84.

6. Praca zbiorowa, 1997. Znaki pocztowe w dziejach Gdańska, 70pp.

7. Światowa Wystawa Filatelistyczna Poznań '93.