Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie klejnoty filatelistyczne - całości pocztowe

 

Wysokie Mazowieckie. W zaborze rosyjskim nazywał się Mazowieck. List wysłany z Mazowiecka do Warszawy 10.XII.1918 r. opłacony dwoma znaczkami niemieckimi o wartości 15 fen każdy wydania obiegowego dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (GGW). Opłatę unieważniono polskojęzycznym stemplem „Mazowieck” barwy czarnej. Datę nadania listu wpisano odręcznie czarnym atramentem. Na odwrocie datownik odbiorczy WARSCHAU/11.12.18. Przesyłki z Wysokiej Mazowieckiej znane są jedynie w kilku egzemplarzach.

In the Russian partition of Poland it was called Mazowieck. Letter sent from Mazowieck to Warsaw on 10.12.1918 paid for with 2 German postage stamps value of 15 fen. each of regular issue for the General Government of Warsaw (GGW). The fee was cancelled by the Polish postmark “Mazowieck” of black colour. The date of posting was written manually in black ink. Delivery to Warsaw is confirmed by postmark WARSCHAU/11.12.18 on the reverse side. Consignments from Wysokie Mazowieckie are known only in few copies.


Baranów. Przekaz pocztowy na kwotę 617,70 Kr nadany 16.12.1918 r. w Baranowie do adresata w Mielcu. Opłata w kwocie 2,30 Kr została opłacona znaczkiem o nominale 2Kr z nadrukiem lokalnym Baranowa oraz austriackim znaczkiem poczty polowej o nominale 30 hal. Na odwrocie datownik odbiorczy MIELEC-18.XII.1918. Przesyłki z Baranowa znane są z zaledwie kilku zachowanych egzemplarzy.

Postal order for the amount of 617.70 Kr sent on 16.12.1918 in Baranów to the addreseee in Mielec.The postal fee in amount of 2.30 Kr was paid by 2 postage stamps. One of them of 2 Kr value of Austrian issue was overprinted by local post office and the second one value of 30 hal it is simple Austrian fieldpost postage stamp. Delivery to destination’s place is confirmed by postmark MIELEC – 18.XII.1918 on the reverse side. Consignments from Baranów are known only in few copies.


Aleksandrów Kujawski. Polecony list firmowy wysłany do Warszawy 28.12.1918 r. i opłacony znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem („Poczta/Polska”) barwy czerwonej i fioletowej. Jedna z kilku znanych przesyłek z użyciem przedruku lokalnego.

Registered business letter sent from Aleksandrów Kujawski to Warsaw on 28.12.1918 and paid for with German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” of black and red colours. It is one of few known consignments from Aleksandrów with the use of locally overprinted postage stamps.


Łęczyca. Polecony list firmowy wysłany 31.12.1918 r. z Łęczycy do Warszawy, opłacony dwoma znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem „Poczta Polska” oraz znaczkiem za 10 fen regionalnego wyd. PP/GGW w II formie.

Registered business letter sent from Łęczyca to Warsaw on 31.12.1918 and paid for with 2 German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” and with 1 postage stamp value of 10 fen of regional issue PP/GGW of II type.


Suwałki. Dwukrotnie ocenzurowany w Warszawie list wysłany 8.2.1919 z Suwałk do Wierchnieudińska na Syberii opłacony znaczkami regionalnego wyd. PP/GGW w II formie. Opłatę unieważniono lokalnym okrągłym stemplem pocztowych barwy ciemnofioletowej „POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*” na obwodzie i z orłem pośrodku. Datę nadania wpisano odręcznie obok znaków opłaty. Dokument z pierwszych dni działania Poczty Polskiej na terenach b. Ober-Ost przekazanych Polsce dzięki umowie z Białegostoku z 5 lutego 1919 r. Znane są 3 przesyłki z Suwałk opłacone polskimi znaczkami, których zabrakło po dwóch dniach stosowania lub w wyniku zakazu ówczesnego niemieckiego komisarza.

Censored in Warsaw twice letter sent on 8.2.1919 from Suwałki to Wierchnieudinsk in Siberia and paid for with postage stamps of regional issue PP/GGW of II type. The fee was cancelled by the local round postmark of dark violet colour with “POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*around and with eagle inside. Date of posting was written manually next to postal stamps. Documents from the first days of the Poczta Polska operation on the territory of former Ober-Ost, handed over to Poland thanks to the agreement from Białystok of 5 February 1919. There are 3 known consignments from Suwałki paid with Polish postage stamps, which were sold out after 2 days of use or were withdrawn from sale as a result of the ban imposed by the German Commissioner.


Radzyń Podlaski. Używany na terenie b. Ober-Ost rosyjski adres przesyłkowy dla paczki o wadze 7 kg wysłanej 26.2.1919 r. z Radzynia Podlaskiego do Parczewa, opłacony znaczkami wyd. PP/GGW. Znaczki za 60 fen w rzadko spotykanej na korespondencji odmianie – 16Ib. Znaki opłaty unieważniono lokalnym dwuwierszowym kasownikiem "POCZTA/POLSKA" w prostokątnej ramce barwy ciemnofioletowej. Nadanie przesyłki odnotowano w księdze urzędu co potwierdza prostokątny miejscownik "RADZYŃ" z odręcznie wpisanym numerem w rejestrze. Datę nadanie oznaczono wpisując dzień w stempelek datownika. U dołu znajduje się okrągły datownik odbiorczy "PARCZEW". Dokument w jęz. rosyjskim znany z tego okresu w 1 egzemplarzu.

Used on the territory of former Ober-Ost Russian postal parcel’s form for parcel on weight 7 kg sent on 26.02.1919 from Radzyń Podlaski to Parczew paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW. Stamps value of 60 fen of I type, variant b are seldom on consignments. Postage stamps were cancelled with 2-line local mark “POCZTA/POLSKA” in a rectangular frame of dark purple colour. Parcel’s posting was noted in the postal dispatch register and confirmed by rectangular town mark with manually written number from the registry on the form. Date of posting was marked by manual writing into date stamp. Delivery is confirmed by postmark PARCZEW in the right down corner of form. Such printed in Russian postage form from this period is known from 1 copy.


Aleksandrow Kujawski. Poniemiecki formularz adresu przesyłkowego użyty dla paczki o wadze 2,7 kg nadanej 29.3.1919 do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie odbiorcą był żołnierz 31 pułku piechoty (stempel Poczty Polowej Nr 16). Należność opłacono 7 znaczkami wydania regionalnego PP/GGW o wartości 25 fen każdy (Fi 13) oraz 1 znaczkiem poniemieckim z lokalnym nadrukiem „Poczta/Polska” barwy niebieskiej o wartości 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Przesyłka dotarła do adresata 1.IV.19 co potwierdza datownik odbiorczy WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI z wyróżnikiem A. Przedstawiony w Galerii skart to najpóźniejsze odnotowane użycie znaczka wydania lokalnego z Aleksandrowa.

Former German postal parcel’s form used for parcel on weight of 2,7 kg sent on 29.3.1919 to Włodzimierz Wołyński. Parcel was sent to a soldier of the 31 infantry’s regiment (Field Post No 16 postmark on both side). The fee was paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW value of 25 fen each (Fi 13) and with 1 locally overprinted with “Poczta/Polska” of blue colour German stamp value of 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Dalivery was confirmed by datestamp WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI on 1.IV.19. Form shown here is the latest recorded use of the local edition stamp from Aleksandrów. This kind of consignment from Aleksandrów Kujawski is very rare.


Kraków. Trójjęzyczny adres przesyłkowy użyty dla paczki 9 kg wysłanej 3.IV.19 z Krakowa do Radymna. Opłata w wysokości 6 Kr uiszczona 6 znaczkami o wartości 1 Kr każdy wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej – cztery na awersie i dwa na rewersie. Opłatę unieważniono datownikiem KRAKAU 2/KRAKÓW z błędnie ustawioną datą nadania 13.IV.19 zamiast -3.IV.19. Na rewersie potwierdzenie odbioru datownikiem RYDYMNO 4.IV.19 oraz pobrana opłata tyt. awiza w wys. 10 hal z lokalnym stemplem „Porto”. Jedyny znany walor z taką wielokrotnością znaczka 1Kr.

Trilingual postal parcel’s form for parcel on weight 9 kg sent on 3.04.19 from Cracow to Radymno. Postal fee of 6 Kr paid for with 6 postage stamps value of 1 Kr each (4 on the front and 2 on the backside) of regional issue of the Polish Liquidation Commission. Postage stamps were cancelled by bilingual date postmark KRAKAU 2/KRAKÓW with date 13.IV.19 which was mistakenly placed instead of -3.IV.19. Delivery is confirmed by date stamp “RADYMNO/-4.IV.19”. Additive fee value of 10 hal. was applied what confirm local postage due stamp “Porto” on the reverse. Item shown in the Gallery is the only know one with multiple use of stamp value of 1 Kr.


Skałat. Adres przesyłkowy dla pakietu o wartości 1000 Kr i wadze 1,035 kg, nadany 17 XI 19 ze Skałata do miejscowości Potutory. Opłata pocztowa została uiszczona dwoma znaczkami wydania lokalnego o wartości 4 Kr i 5 hal (Skałat Fi 15 i Fi 2). Na opłatę w tej wysokości składają się: opłata za paczkę o wadze do 5 kg - 2,00 Kr i opłata za paczkę wartościową - 2,05 Kr. Na rewersie stempel odbiorczy POTUTORY, gdzie przesyłka dotarła 22 XI 1919. Znaczki lokalne ze Skałata o wartości 4 Kr wykonano w nakładzie 20 sztuk. Całości pocztowe ze Skałata są wyjątkowo rzadkie.

Postal parcel’s order use for item on value of 1000 Kr and weight of 1.035 kg send on 17.12.19 from Skałat to Potutory. The postal fee was paid for with 2 stamps of local issue in Skałat value of 4 Kr and 5 hal (Skałat Fi 15 and Fi 2). The postage is composed by: fee for a parcel up to 5 kg value of 2 Kr and fee for parcel of declared value – 2.05 Kr. Postmark POTUTORY with the date 22.XI.1919 is on the back of this form. Total edition of postage stamp value of 4 Kr equals to 20 copies. Consignments from Skałat are very rare.


Jesteś tutaj: START | GALERIA | Polskie klejnoty filatelistyczne | Całości pocztowe