Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie klejnoty filatelistyczne - znaczki pocztowe

 

Orzeł na tarczy heraldycznej, 1919.II. Próby P1 i P2 wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej dla znaczka 25 hal. Próba P1 różni się od P2 podniesioną głową orła. Obie próby znane tylko w przedstawionych egzemplarzach.

Eagle on the heraldic shield issue, Feb., 1919. Two proofs P1 and P2 of postage stamp value of 25 hal of the Polish Liquidation Committee regional issue. The proofs P1 and P2 differ in raised eagle head. Both proofs are known only from these presented copies.


1919, XI. Skałat.
Znaczek wydania lokalnego o wartości 2 Kr powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku pocztowym (Skałat Fi 13). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 1(3).XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 6 sztuk.

Znaczek wydania lokalnego o wartości 40 hal powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku dopłaty (Skałat Fi 22). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 13.XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 5 sztuk.

Local issue postage stamps in Skałat, November, 1919.
Local edition postage stamp value of 2 Kr created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage stamp (Skałat Fi 13). Shown above stamp one the piece was used on 1(3). XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 6.

Local edition postage stamp value of 40 hal created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage due stamp (Skałat Fi 22). Shown above stamp one the piece was used on 13. XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 5.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 9 II, 5/3 fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW. Wielkość nakładu znaczków przedrukowanych II formą szacowana jest szacowana w zależności od cech nadruku GGW na kilkadziesiąt arkuszy (Włodarski, HBBF 1979).
Przedstawiona 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj dolny po lewej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w drugiej formie przedruku. Poza znaczkiem tej wartości błąd B-14 występuje jedynie na znaczkach Fi 13 II oraz Fi 8 II.

Postage stamps value of 5/3 fen (Fi 9) with overprint Poczta Polska – 4 lines of II type on stamps of former GGW. Amount of run print in case of stamps of II type is estimated, depending of characteristics of the GGW overprint, at several sheets (Włodarski, HBBF 1979).
The presented 4-block of stamps contains stamp (bottom left here) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th line” marked by B-14 and occurring on position 88 in printing sheet. Apart of this value the overprinting error B-14 occurs only on stamps Fi 13 and Fi 8 with the II type of overprint.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 13 II, 25/7 ½ fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW.
Przedstawiona górna 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w II formie przedruku.
Przedstawiona dolna 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „rozsunięte 25” oznaczonym przez B-15 występujący na pozycji 82 arkusza w II formie przedruku. Błąd B-15 nie występuje na innych znaczkach tego wydania!

Postage stamps value of 25/7 ½ fen (Fi 13) with overprint Poczta Polska – 4 kreski of II type on stamps of former GGW.
The presented upper 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th line” marked by B-14 and occurring on position 88 of printing sheet with II type of overprint.
The lower 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “wide space between 2 and 5” marked by B-15 and appearing on position 82 of printing sheet with II type of overprint. Error B-15 does not occur on any other value in this issue!


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 15c II, 40 fen, z nadrukiem GGW farbą anilinową istniejące tylko z nadrukiem PP-4 kreski w II formie. Wg analizy Włodarskiego (HBBF, 1979) niezakwestionowanej w monografii Schutza i Sztaby (2009) nakład odmiany 15c II wynosił tylko 400 sztuk (4 arkusze). Z tego względu błędy nadruku i inne usterki występujące na określonych pozycjach arkusza powodują, że znaczki z takimi błędami/usterkami są niezwykle rzadkie, znane co najwyżej w 4 egzemplarzach z danej pozycji.
Górny znaczek (lewy w parce) przedstawia błąd nadruku "podniesione s" w "Polska" ozn. przez B-6, występujący na pozycji 11 arkusza. Z kolekcji J. Berbeki.
Znaczek środkowy przedstawia błąd nadruku "odwrócone k" w "Polska" ozn. przez B-7, występujący na pozycji 49 arkusza. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Dolny znaczek przedstawia usterkę druku brak litery "o" w "Poczta" występującą tylko w części nakładu na pozycji 41 arkusza.

Postage stamps (Fi 15c II) value of 40 fen of II type of overprint “Poczta Polska – 4 lines”, variant c (overprint Gen. Gouv. Warschau of aniline ink) are one of the rarest in this issue. According to Włodarski (HBBF, 1979), and not negated by Schumtz and Sztaba (2009) total amount of these postage stamps was 400 copies (4 printing sheets). Due to this reason each printing error or fault occurring on certain position in each printing sheet causes that postage stamps with such error/fault are very rare, existing in no more than 4 copies.
Upper postage stamp (left in the pair) presents printing error “raised s” in word “Polska”, marked by B-6 and occurring on position 11 in printing sheet. From the collection of J. Berbeka.
Postage stamp in the middle row presents printing error “revers k” in the word “Polska”, marked by B-7 and occurring on position 49 in printing sheet. From the collection of J. Mazepa.
Postage stamp in downer row presents printing fault “lack of o” in the word “Polska”, occurring only in the part of print run on position 41 in printing sheet.


VIII.1919, Wydanie przedrukowe Dyrekcji PiT w Poznaniu, tzw. I wydanie poznańskie. Znaczki Fi 67, 5/71/2 fen, z podwójnym nadrukiem. Po raz pierwszy usterka ta została opisana przez Rachmanowa (Ikaros, 1939) a dokładnie przez Puchałę (Filatelista, 2007), który wyróżnił 2 typy nadruku podwójnego, każdy w nakładzie 90 sztuk. Walory w stanie czystym (**) należą do bardzo rzadkich.

Postage stamp value of 5/7½ fen with double overprint (Fi 67 Np). For the first time this fault was described by Rachmanov (Ikaros, 1939) and nowadays by Puchała (Filatelista, 2007), who distinguished 2 types of double overprinting, each with the total amount of 90 copies. These stamps of mint condition (**) are extremely rare.


1924, 1V-9.VIII. Orzeł w wieńcu. Próby pierwszego wydania znaczków Poczty Polskiej w walucie Złoty Polski, po wejściu w życie reformy W. Grabskiego. Wydrukowane w postaci prób dwóch różnych wartości w układzie pionowym oddzielone niezadrukowanym międzypolem. Kreślone pionowo lub poziomo czerwonym lub niebieskim atramentem. Czasami brak kreślenia. Wydrukowano na papierze średnim, niegumowanym, bez ząbkowania. Ze zbioru E. Andrews, USA.

Eagle in Wreath issue. From May 1st to Aug. 9th, 1924 introduced to use. Proofs of the Poczta Polska first issue in new currency. Part of them were printed in form of 2 different values in vertical configuration of proofs with notprinted (blanked) field between. They were crossed out by a vertical or horizontal red or blue line. Some of them stayed without any line. Proofs were imperforated and printed on un-gummed mid thickness paper sheets. From the collection of E. Andrews, USA.


1930, 10.VI. Popiersie króla Jana III Sobieskiego. Dwa kompletne paski wydania Fi 245 oddzielone międzypolami.

May 10th, 1930, Bust of Jan III Sobieski. Two complete strips of Fi 245 stamps separated by intersections.


1964, 25.I. IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Insbrucku. Lewa (górny walor) i prawa (dolny walor) część próby bloku Fi bl. 41. Znany jest jeden komplet rozciętych prób tego bloku.

January 25th, 1964, The 9th Winter Olimpic Games in Insbruck. The left and rigth part of the block No. 41 proof. There is known only one dissected proof of it.


Jesteś tutaj: START | GALERIA | Polskie klejnoty filatelistyczne | Okres przedznaczkowy | GALERIA PKF | Polskie klejnoty filatelistyczne - znaczki pocztowe