Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Czyżby Fi 181 na liście do Szwajcarii nadanym 9.02.1924 r.?

Uważny filatelista zapewne zauważył, że na stronie domowej jednego z domów aukcyjnych pojawił się potencjalnie niezwykle ciekawy i rzadki walor. Jest nim mianowicie koperta listu poleconego nadanego w Bydgoszczy w dniu 9.02.1924 roku do adresata w Zurichu, Szwajcaria.

 

Czytaj więcej...

Co oznaczają tajemnicze numery na kartkach z GG do Szwecji

Dotychczas nie zwrócono uwagi na różne liczby i numery występujące na awersach kartek z prośbami o pomoc wysyłanych z terenów Generalnego Gubernatorstwa do Sztokholmu. Proszę obejrzeć liczne ilustracje w podstawowych pracach Pelczara 2012 oraz Jarawki i Pelczara 2019 na ten temat – numery takie występują tylko na niektórych kartkach. W obecnej notatce nie pokazujemy kartek bez numerów odbitych mechanicznie lub napisanych odręcznie.

Czytaj więcej...

Nikt nie rozwiązał ZAGADKI o kartce „GÓRY” z Murnau

Pomimo przedłużenia czasu trwania konkursu do ponad miesiąca oraz mimo przeczytania tekstu z pytaniami przez blisko 950 osób nikomu nie udało się rozwiązać zagadki.
Nawet ciekawa nagroda, eksperymentalny znaczek „GÓRY” w postaci nowodruku muzealnego (czarnodruk), jak jeden z prezentowanych na ilustracji poniżej, nie zdopingowała nikogo do rozwiązania zagadki.

 

Czytaj więcej...

Kolejne rzadkości - pomoc humanitarna dla mieszkańców GG (Szwecja), uzup. 1

Minęło zaledwie kilka dni od publikacji artykułu autorstwa Kol. Piotra Pelczara na temat korespondencji z obszaru GG do Szwecji w ramach tzw. pomocy humanitarnej. Autor tej ciekawej publikacji przedstawił szereg walorów dokumentujących sprawę korespondencji z obszaru GG z neutralną Szwecją w celu uzyskania

Czytaj więcej...

Kolejne rzadkości - pomoc humanitarna dla mieszkańców GG (Szwecja)

Na temat paczuszek pomocowych, tak zwanych „sardynkowych”, z Portugalii dla mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wiemy od dawna. Pierwsze dogłębne opisy pochodzą od Mariana Wawrzynkowskiego [Portugalska droga, HBBF 2009 nr 3/4 (189/190), str. 79-91]. Walory takie są od dawna katalogowane [Katalog polskich znaków pocztowych 2010, FISCHER, tom II, Bytom-Kraków 2016, str. 203] i znamy wiele odmian ewidencji korespondencji na fikcyjne adresy. Często takie kartki pojawiają się na aukcjach.

Czytaj więcej...

Stalorytowe fałszerstwo bloku Fi 13 ND "III Zjazd PZF"

Przedstawiamy kolejną prezentację z tegorocznej 26. konferencji naukowej PAF, która odbywała się pod hasłem "Poczta Polska w latach 1918-1922, w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej". Tradycyjnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchać kilkanaście wystąpień.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: START | Polska filatelistyka