Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1945, numer 3

W sprawie tzw. znaczków poczty obozowej1-2
Korespondencja i kontakt Członków z władzami Towarzystwa2-3
Nowi Członkowie Towarzystwa3
Zarządzenie Ministerstwa Poczt o wprowadzeniu w obieg, względnie wycofaniu znaczków pocztowych3

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.