Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1945, numer 4

Nakłady polskich znaczków1-2
Biblioteka Towarzystwa2
Nowi Członkowie Towarzystwa2
Oferty sprzedaży lub wymiany znaczków3
W sprawie specjalnych filatelistów pewnymi rodzajami znaczków3
Nowe edycje znaczków3
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa4
Pionier Filatelistyczny4
Kontakt Członków zamiejscowych z władzami Towarzystwa5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.