Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1945, numer 5

Nowe znaczki pocztowe1
Wydanie kartek pocztowych1
Wprowadzenie do obiegu znaczków pocztowych P.K.W.N. wartości 3 zł1-2
Przygotowywano znaczki. Seria z okazji oswobodzenia Gdańska2
Znaczek z okazji obrony Westerplatte w Gdańsku2
Nowe pocztówki2
Znaczki Majdanka2
Nowi Członkowie Towarzystwa3-4
Korbela Stanisław O praktycznym zbiorze znaczków4-5
Kontakt Członków zamiejscowych z władzami Towarzystwa6

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.