Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1945, numer 6

Mikstein Stanisław Znaczki po 25 gr czerwone drukowane w Moskwie1-3
Biblioteka Towarzystwa3
Nowi Członkowie Towarzystwa3-4
Oferty4
Kontakt Członków zamiejscowych z władzami Towarzystwa5-6
Katalogi znaczków Polski Demokratycznej6

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.