Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1946, numer 1

Litak Stanisław Znaczki miejscowe w Rudniku nad Sanem1-2
Nowości w polskich znaczkach2
Nowe opracowanie znaczków polskich 1944-19462
Niedoszłe do obiegu tymczasowe przedrukowe znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1945 r.2-4
Sprawozdanie Sekcji Filatelistycznej w Rzeszowie5
Światowy Związek Korespondencyjny "Czechoslovakia"5-6
Zebranie Zarządu i Walne Zebranie Towarzystwa6
Wydawnictwa Towarzystwa7-8
Korespondencja Członków z Towarzystwem9
Ogłoszenie9

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.