Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1946, numer 3

Nowości polskich znaczków pocztowych1
Pamiątkowe wydanie w rocznicę oswobodzenia Warszawy1-2
Drugi nakład znaczków na przesyłki urzędowe2-3
Komunikaty3-4
Wydawnictwa Towarzystwa4
Korespondencja z Towarzystwem4-5
Walne zebranie członków5
Oferty5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.