Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1946, numer 4

Nowi Członkowie Towarzystwa1
Nowości w polskich znaczkach1-2
Komunikaty Sekcji Wymiany3

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.