Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1946, numer 6

Nowi Członkowie Towarzystwa1
Nowości w polskich znaczkach pocztowych1-2
Mikstein Stanisław Wspomnienie o śp. Drze Janie Dudzińskim2-3
Komunikaty Zarządu Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego3

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.