Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1946, numer 7

Nowości w polskich znaczkach pocztowych1-5
Wystawa filatelistryczna w Brnie5-6
Nowi członkowie Towarzystwa6

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.