Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1947, numer 10-11

Zestawienie drugiego nakładu znaczków z serii "Kultura polska"1-2
Międzynarodowa Wystawa Imba w Bazylei2
Wymiana znaczków z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego2-3
Komunikaty3-4
Nowi członkowie Towarzystwa4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.