Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1947, numer 2

Mikstein Stanisław Nowości polskich znaczków:1-3
Nakład znaczków gdańskich po 1 zł z bramą i żurawiem1
Nakład znaczków gdańskich po 2 zł niebieskich1
Znaczki po 5 zł z widokiem zamku w Będzinie1
Znaczki po 6 zł z podobizną Henryka IV Probusa2
Znaczki po 10 zł z widokiem zamku w Lanckoronie2
Nakład 2 znaczków lotniczych po 10 zł fioletowych2
Nakład 2. znaczków lotniczych po 15 zł niebieskich2
Znaczki na przesyłki zwykłe urzędowe2-3
Znaczki okolicznościowe z okazji otwarcia Sejmu3
Znaczki z podobizną Emila Zegadłowicza3
Seria znaczków "Kultura polska"3
Nowi Członkowie Towarzystwa4
Komunikaty4-5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.