Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1947, numer 4

Mikstein Stanisław Nowości polskich znaczków:1-4
Dalszy druk nakładu 2. znaczków Będzina po 5 zł1
Przedruk znaczków po 6 zł z podobizną Henryka Probusa1
Seria "Kultura polska" według projektów St. Zachorskiego2-3
Nakład 2. znaczków lotniczych po 25 zł zielonych3
Nakład 2. znaczków dopłatnych po 10 zł3
Znaczki z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż4
Znaczki z dopłatą na XXII Mistrzostwa Narciarskie Polski 19474
Filatelistyczna pełnowartość znaczków4
Nowi członkowie Towarzystwa5
Komunikaty6

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.