Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1947, numer 6

Nowości polskich znaczków pocztowych:1-4
Nakład 2 znaczków z widokiem zamku w Będzinie1
Znaczki po 6 zł z podobizną Henryka Probusa i nadrukiem 5 zł1
Nakład . Znaczków po 1 zł Malarstwo z serii Kultura polska1
Nakład 2. znaczków po 2 zł Brat Albert z serii Kultura polska2
Nakład 1. znaczków po 5 zł szarooliwkowych Teatr, z serii Kultira polska2
Nakład 1. znaczków po 6 zł szarozielonych Proza, z serii Kultura polska2
Znaczki po 15 zł Poezja: Słowacki, Wyspiański, Kasprowicz, z serii Kultura polska2
Znaczki po 20 zł z podobizną A. Mickiewicza z serii Kultura polska3
Znaczki lotnicze po 5 zł nakładu -ego3
Znaczki zamówione we Francji3
Wprowadzenie do obiegu znaczków3
Nowe przedrukowe znaczki lotnicze4
Nowe pamiątkowe pocztówki krajowe i zagraniczne4
Nowi członkowie Towarzystwa4
Komunikaty i ogłoszenia4-5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.