Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1947, numer 9

Polskie przedrukowe znaczki lotnicze z r. 19471-3
Znaczki lotnicze po 40 zł3
W sprawie uregulowania wymiany znaczków z zagranicą4
Nowi członkowie Towarzystwa4
Komunikaty Towarzystwa4-5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.