Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 1

Znaczki dobroczynne na pomoc zimową1-2
Znaczki po 1 zł Malarstwo2-3
Znaczki po 5 zł Teatr2
Dokończenie nakładu 2-go znaczków po 20 zł fioletowych z podobizną A. Mickiewicza2
Pocztówki z widokiem Hali Gąsienicowej2
Pocztówki z podobizną Ignacego Daszyńskiego2
Zapowiedzi nowości3
Mikstein Stanisław Ostrzeżenie3
Ważbe dla wysyłających znaczki za granicę3
Komunikaty3-4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.