Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 10

Nakłady polskich znaczków1-2
Zjazd Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych2-3
Komunikaty3

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.