Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 11

Nowości znaczków polskich1-2
Mikstein Stanisław Znaczki poczty powstańczej w Warszawie na Mokotowie3-4
Komunikaty4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.