Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 2

Nowości polskich znaczków pocztowych1
Ostrzeżenie1
Komunikat o walnym zebraniu Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie2-4
Komunikaty Zarządu4-5

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.