Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 3

Nowości polskich znaczków1-2
Komunikaty2
Zmiany w ruchu członkowskim2

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.