Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 5

Nowości polskich znaczków1-2
Znaczki po zł z podobizną Fr. Chopina1
Znaczki po 5 zł Teatr, żółtooliwkowe1
Znaczki po 6 zł karminowe, Proza2
Znaczki lotnicze po 5 zł staowe, Samolot nad ruinami Warszawy2
Znaczki po 15 zł żółtobrunatne "Wiosna Ludów"2
Znaczek okolicznościowy "5-ta rocznica powstania w Getcie Warszawskim"2
Znaczek okolicznościowy na bieg kolarski Warszawa-Praga-Warszawa2
Zapowiedziane znaczki2
Orientacyjne ceny niektórych znaczków polskich w Londynie3
Sprawozdanie z walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Kraowie3
Komunikaty3-4
Nowi członkowie Towarzystwa4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.