Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 7-8

Nowości polskich znaczków1-2
Mikstein Stanisław Znaczek pocztowy2-8
Komunikaty i nowi członkowie8

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.