Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1948, numer 9

Nowości polskich znaczków1-3
Kukulski Zbigniew Gryżewskiego "Katalog znaczków pocztowych polskich" 1948 Łódź4-5
Mikstein Stanisław Poczta obozowa Freimen koło Monachium6
Komunikaty7

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.