Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1949, numer 1

Nowe nakłady polskich znaczków pocztowych41-3
Mikstein Stanisław W odpowiedzi "Wiadomościom Filatelistycznym" i P. J. Berkowi3-4
Zawiadomienia4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.