Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1949, numer 2

Doroczne walne zebranie P.T.F. w Krakowie1
Nowości polskich znaczków pocztowych1-3
Polska prasa filatelistyczna3-4
Komunikaty i ogłoszenia4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.