Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1949, numer 3

V. Doroczne Walne Zebranie1
Nowości polskich znaczków1-2
Polska prasa filatelistyczna 1945-19492-3
Komunikaty4
Zawiadomienia4

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.