Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1949, numer 5

Nowości polskich znaczków pocztowych1
Polska prasa flatelistyczna2
Przepisy obowiązujące przy wysyłaniu znaczków za granicę2-3
Komunikaty3

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.