Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1949, numer 6-7

Nowości polskich znaczków pocztowych1-2
Mikstein Stanisław Uwagi o Uwagach2-6
Mikstein Stanisław Wielkanocne pocztówki ze znaczkiem za 6 zł Wiosna Ludów przedrukowane w Krakowie6-8
Nowi członkowie8
Komunikaty8

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.