Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1950, numer 1

Doroczne walne zebranie P.T.F.1
Komunikaty1-2
Nowi członkowie2
Nowości polskich znaczków2

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.