Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1950, numer 2

Nowe znaczki polskie1
VI. Doroczne Walne Zebranie1-2
Komunikaty2
Nowi członkowie2

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.