Biuletyn Informacyjny PTF,  rok 1950, numer 5

Nadzwyczajne Walne Zebrane członków P.T.F.1

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.