Filatelista Biuletyn,  rok 1953, numer 2

Na miesiąc pogłębiania przyjaźni Polsko Radzieckiej1-2
Nowości polskie2-3
Nowości zagraniczne4-6
Wykaz znaczków, które wycofane będą z obiegu6-7
Adamski Stanisław Przyczynki do historii znaczków "lubelskich" z 1944 r."8-10
Mało znany znaczek plebiscytowy10-11
Komunikaty Zarządu Głównego11
Komunikaty Oddziału Warszawskiego P.Z.F.12
Konkurs młodzieżowy12
Konkurs13
Bibliografia13-14
Apel do wszystkich filatelistów14
Ogłoszenia14-15

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.