Filatelista Biuletyn,  rok 1953, numer 4

W obliczu nowych zadań1-3
Perzyński Maciej Wydania prowizoryczne - lokalne z lat 1944-453-6
Roszkowski Aleksander Znaczki gazetowe z "Merkuriuszem"7-8
Nowości polskie8-9
Nowości zagraniczne10
Jubileusze znaczków10-11
Komunikaty Zarządu Głównego11-12
Z życia Oddziałów P.Z.F.12
Pieśkiewicz Czesław Wystawa Filatelistyczna w Żyrardowie od 3.X do 8.XI 1953 z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej12-13
Ekspertyza polskich znaczków przez Sekcję Znawców Oddziału Krakowskiego P.Z.F.13-14
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne zawiadamia14-16
Konkurs16
Ankieta dla wszystkich czytelników "Filatelisty"16
Ogłoszenia17

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.