Filatelista Polski (Kraków),  rok 1919, numer 3

Polański Włodzimierz Historya polskich kopert z roku 186037-38
Białynia-Chołodecki Józef Początkowe dzieje poczty w Polsce39
H. B. Nadruki krakowskie: "Poczta Polska"39-41
Dudziński Jan Ukraińskie znaczki pocztowe na Pokuciu41-42
Przyczynki do polskiego słownictwa filatelistycznego42
Nowe znaczki pocztowe43-44
Rozmaitości44-45
Z doświadczeń zbieracza45
Z pism i książek45
Ze stowarzyszeń45-46
Listy czytelników46-47
Od Redakcyi47
Odpowiedzi Redakcyi47
Od Administracyi47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.