Filatelista Polski (Kraków),  rok 1920, numer 2

Gryżewski Kazimierz Znaczki rosyjskie podczas wojny europejskiej17-19
Białynia-Chołodecki Józef Początkowe dzieje poczty w Polsce19-20
Polański Włodzimierz Historya polskich kopert z roku 186020-21
Bernstein Wilhelm Apel do Ministerstwa Poczt i Telegrafów!21-22
Orłowski Jan O przepołowionych znaczkach pocztowych w Polsce22-23
Nowe naczki pocztowe23-26
Rozmaitości26-27
Z pism i książek27-28
Ze stowarzyszeń28
Listy czytelników28
Odpowiedzi Redakcyi28-29
Od Redakcyi29

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.