Filatelista Polski (Kraków),  rok 1920, numer 8-9

Polański Włodzimierz Dlaczego pierwszy rosyjski znaczek pocztowy z roku 1857/58 nie był ząbkowany97-99
Schabel Mikołaj Nadruki na znaczkach "Funduszu Karola"99-100
Bernstein Wilhelm Polskie opłatne znaczki pocztowe101-103
Rachmanow Włodzimierz Kasowniki polskie, ich opis i inwentarz. Część II103-105
Buchner Władysław Poczta rosyjska w Chinach105-106
Nowe znaczki pocztowe106-108
Rozmaitości108-109
Z pism i książek109-110
Listy czytelników110
Wystawy. Zjazdy110

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.