Filatelista Polski (Kraków),  rok 1921, numer 4

Jachimecki Jan Całości pocztowe33-35
Artel Jerzy Błędnodruki - czy makulatura35-36
Feldman Bernard Przedrukowe znaczki ukraińskie36
Rachmanow Włodzimierz Znaczki pocztowe Rosji sowieckiej i armij bolszewickich37-38
Krzemieniecki Kazimierz Poczta Naczelnego Komitetu Narodowego38-39
Dudziński Jan Kilka słów o ostatnim wydaniu tymczasowem M.P. i T.39-41
Nowe znaczki pocztowe41-42
Rozmaitości42-44
Listy czytelników45
Ze stowarzyszeń46
Wystawy. Zjazdy46
Z pism i książek46-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.