Filatelista Polski (Kraków),  rok 1922, numer 4

Stępowski Jan Znaczki pocztowe "na kopercie"47-48
Znaczki pocztowe obszaru Amurskiego48-49
Międzynarodowa Wystawa Znaczków Pocztowych w Genewie 3-12 września 1922 r.50-51
Rachmanow Włodzimierz Osobliwości polskich znaczków pocztowych (cd)51-52
Vieth Karol Statystyka nowości w latach 1919 do 192153
Nowe znaczki pocztowe53-55
Ze stowarzyszeń55-56
Rozmaitości56
Z pism i książek56
Listy czytelników56-57

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.