Filatelista Polski (Poznań),  rok 1948, numer 7

Mulewski Bernard Błędy kompozycyjne na znaczkach49-51
Dorożała Tadeusz Słownik filatelistyczny polsko-czechosłowacki51-53
Duński Marian Znaczki Czechosłowacji53
Mikstein Stanisław Znaczki poczty powstańczej wydane w Koszycach54
Nowy "Muritius"54
Jóźwicki S. B. Wydanie pamiątkowe "Silver Wedding" i "Chanel Islands"55
Mikstein Stanisław Skatalogowanie odmian znaczków lotniczych pierwszego wydania z 1946/48 r.56-57
Nowości filatelistyczne58-61
Zapowiedziane nowości61
Stemplowanie znaczków pocztowych. Napisy na przesyłkach62
Zagranica prosi o wymiane z Polską62
Komunikaty Stowarzyszeń filatelistycznych63
Drobne ogłoszenia64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.