Filatelista Polski (Poznań),  rok 1949, numer 4

Hartman Antoni Filatelistyka i pseudo-filatelistyka w okresie wojennym 1939-1945 poza granicami Polski49-52
Mikstein Stanisław Przedsiębiorstwa pocztowe, ich podział, uprawnienia i znaczki do opłaty przesyłek53
Kontakt Wlkp. Klubu Filatelistów z ZSRR53-54
Duński Marian Znaczki wydane w Rudniku n/S.55-56
Mikstein Stanisław Projekty na polskie znaczki57-58
Młody Filatelista. Poradnik i przewodnik dla młodzieży59-60
Zagranica szuka wymiany60
Nowości filatelistyczne61-63
Komunikaty stowarzyszeń64
Drobne ogłoszenia64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.