Filatelista Polski (Poznań),  rok 1950, numer 1-2

Rachmanow Włodzimierz Zbiory znaczków polskich 1860 r. i ich losy1-2
Duński Marian Znaczki wydane w Końskich4-5
Komunikaty stowarzyszeń6
Czytelnicy mają głos. O racjonalna politę wydawniczą znaczków pocztowych7-9
Redakcja Prof. Mikstein wycofuje się z pracy około polskiej filatelistyki?9
Mulewski Bernard Młody Filatelista. Poradnik i przewodnik dla młodzieży. O wrażliwości farb na znaczkach11-12
Nowości filatelistyczne10, 13-16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.