Filatelista Polski (Poznań),  rok 1950, numer 11

Polski Związek Filatelistów. Zjazd delegatów w Warszawie w dniu 15.10.1950r.113
Mulewski Bernard Filatelistyka na nowych torach114-117
Śnieżko Aleksander Polska poczta konsularna w Turcji (Szkic historyczny) (c.d.)117-118
Mulewski Bernard Młody Filatelista. Poradnik i przewodnik dla młodzieży. Narodziny znaczka pocztowe119-121
Duński Marian Nieznane znaczki Legnicy123-125
Nowości filatelistyczne126-128

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.