Filatelista Południowej Wielkopolski,  rok 2008

Dembski Henryk Wstęp3
450 lat Poczty Polskiej4-6
HANDSCHRITTEN- pisane odręcznie adnotacje pocztowe na przesyłkach ostrowskich 1817 - 18257-10
Stemple cenzury Powstania Wielkopolskiego w Ostrzeszowie11-13
Narodziny Koła PZF w Ostrzeszowie14
Pokaz filatelistyczny "Hobby znaczkowe"15
IV Mistrzostwa Świata Organizacji INAS-FID w biegach przełajowych16
Konkurs plastyczny "Moja miejscowość na znaczku pocztowym"17
Światowa Wystawa Filatelistyczna PRAGA 200818
Spotkanie wigilijne19
Historia Koła PZF w Kępnie20
Jubileusz 50-lecia Koła PZF w Kępnie21
16 luty 2008 - rocznica powstania Koła22
Uroczystości jubileuszu 50-lecia Koła PZF w Kępnie23-24
Poczta balonowa w Kępnie25
Odznaczenie Koła PZF w Kępnie26
Strona internetowa www.pzfostrzeszow.pl26
Nowe spojrzenie na statut PZF27
Z żałobnej karty28-29
Osiągnięcia filatelistów Południowej Wielkopolski w wystawach 2008 r.30
Ciekawostka filatelistyczna z XXIX Igrzysk Olimpijskich w Pekinie31

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.