Filatelista Południowej Wielkopolski,  rok 2009

Dembski Henryk Wstęp3
O zmianie statutu PZF4-6
Banasiak Marek Znaki polecenia na przesyłkach poczty pruskiej na przykładzie przesyłek poleconych Ostrowa Wlkp. i Odolanowa7-9
Dembski Henryk Ciekawostka filatelistyczna10
Dembski Henryk Konkurs plastyczny "Od Wadowic do Rzymu - droga do świętości"11-13
Stankowiak Edward Kępno - Miasto Trzech Wyznań14-16
Stankowiak Edward Konkurs plastyczny: Kępno - Miasto trzech wyznań17
Stankowiak Edward Dzień filatelisty 200918
Stankowiak Edward Recenzja19-20
Dembski Henryk Odznaczenia filatelistyczne20
Dembski Henryk Filatelistyka młodzieżowa21
Dembski Henryk Filateliści i ich przyjaciele przy wigilijnym stole22
Wydawnictwa pocztowe - 750 lat Ostrzeszowa23
Stankowiak Edward 40 lat uczestnictwa w wystawach filatelistycznych24
Dembski Henryk Obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku25
Kucharzak Marian W 70. rocznicę śmierci Jana Rybarka26
Bukczyński Maciej Odpust św. Rocha w Mikstacie27
Sikora Marek Jimiway blues festiwal w Ostrowie28-29
Krajowa Wystawa Filatelistyczna 750 lat Ostrzeszowa30-32
Dembski Henryk Bez komentarza33
Osiągnięcia filatelistów Południowej Wielkopolski w wystawach 2009 r.34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.