Filatelista Południowej Wielkopolski,  rok 2012

Dembski Henryk Wstęp3
Stankowiak Edward Wyjątkowe daty4-6
Kalendarium ... 7-10
Dembski Henryk Dzień Patrona Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie11-12
Dembski Henryk Pierwsza rocznica beatyfikacji Papieża Jana Pawła II13
Dembski Henryk Igrzyska Olimpijskie LONDYN 201214-15
Dembski Henryk Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie16-18
Dembski Henryk Świąteczna Poczta Szkolna19
Światowe Wystawy Filatelistyczne20
Dembski Henryk Jubileusze filatelistyczne w Ostrzeszowie21
Dembski Henryk Warsztaty filatelistyczne w Ostrzeszowie22
Kalendarium ... 23-25
Stankowiak Edward Jeszcze żyjąca planeta26-27
Stankowiak Edward II wojna światowa oczami kolekcjonera28-29
Stankowiak Edward Wakacyjne warsztaty filatelistyczne - konkurs filatelistyczny30
Stankowiak Edward Filatelistyczne debiuty31
Stankowiak Edward Wydawnictwa w Kępnie32
Kucharzak Marian Ks. Stefan Wojciechowski33
Z życia filatelistycznego34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.