Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1926, numer 3(10)

Piaskowski A. B. Cenny nabytek filatelistyki polskiej1
Krzyżanowski Jerzy Błędy w znaczkach komitetowych2-3
Znaczki poczty ukraińskiej we Lwowie w r. 19183
Piaskowski A. B. 2-ga Wystawa Znaczków Polskich we Lwowie4
Rozmaitości4-7
Ze stowarzyszeń7-8
Nowości8-9
Reklama10

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.